Transform Your Life with Holistic Yoga: A Journey of Renewal and Harmony in 2024

Premium Holistic Yoga for Positive Transformation.


Led by the renowned instructor Alari Beriša, this exclusive session is set for Sunday, February 11, 2024 – a date not just marked on the calendar, but celebrated in the stars!

Location: White Sage Therapy, Divadelní 24, Prague.

Time: 10:00-12:00 AM.

Special Feature: Experience the magnificent MOON Room with healing infrared lights. 

Why This Date? Embrace the transformative energy of the New Moon in Aquarius, a celestial event heralding a time of new beginnings and fresh starts. This isn't just a yoga class; it's a transformative experience. A chance to reset, renew, and revitalize your life. Let go of the old and embrace the new with open arms and an open heart.

 Read more about the exciting details and Book your spot right here: https://drive.google.com/file/d/1rR8vHZG5gMB5heV539e8RDbVg7kSqwvF/view?usp=sharing

Your Instructor: https://linktr.ee/alari.freetomove

 Contact: +420 737 423 736 | @alari.freetomove | alari.freetomove@gmail.com

Powered by Froala Editor

Kundalini Aktivace

Aktivuj svou Kundalini energii, která ti umožní propojit se s tvou esencí, uvolnit emoční bloky, aktivovat tvůj spirituální potenciál a navýšit tvé vědomí!

Více

Meditace: SO HUM

Zvu Vás na letní meditaci spojenou se soundhealingovou meditaci.

Více

KAP: Kundalini Activation Process

Aktivace nám pomáhá uvědomit si sebe sama a postupně se osvobodit od škodlivých návyků, myšlenek, vazeb, vzorců a břemen, které nám již neslouží.

Více